+

Osnovne strukovne studije

Pored osnovnih akademskih studija na Fakultetu je akreditovan i studijski program strukovnih studija TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA traju tri godine, odnosno 6 semestara i imaju 180 ESPB bodova.

U oviru studijskog programa studenti slušaju i polažu 25 jednosemestralnih predmeta na kojima se izučavaju tehnološke i organizaciono-ekonomske discipline od značaja za rad inženjera u drvnoj industriji. Nakon završetka ovih studija studenti stiču stručni naziv strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta.