+

Osnovne strukovne studije (od 2021.)

Pored osnovnih akademskih studija na Fakultetu je akreditovan i studijski program strukovnih studija TEHNOLOGIJE DRVETA traju tri godine, odnosno 6 semestara i imaju 180 ESPB bodova.

U oviru studijskog programa studenti izučavaju tehnološke i organizaciono-ekonomske discipline od značaja za rad inženjera u drvnoj industriji. Nakon završetka ovih studija studenti stiču stručni naziv strukovni inženjer tehnologija drveta.

Studijski program

Tehnologije drveta (od 2021.)