+

Šumarski fakultet i Udruženje za pejzažnu hortikulturu Srbije na sajmu hortikulture u Beogradu

02/05/17

Beogradski Sajam je tradicionalno u okviru Sajma hortikuluture „Beoplantfair“, izložbe „Darovi prirode“ i izložbe prateće mehanizacije i opreme „Motoplantexpo“koji je održan od 6 – 9. aprila  2017. godine, pružio mogućnost da se predstave i naučne i obrazovne ustanove. To je bila prilika da se studijski programi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu predstave široj javnosti. Studenti Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu su uredili izložbeni prostor svojim kreativnim i marljivim radom uz pomoć nastavnika (prof. dr Milka Glavendekić, dr Biljana Jović i dr Nevena Vasiljević) i zajedno sa stručnom službom u arboretumu i rasadniku. Studenti su pružali potrebne informacija građanima a njihova posvećenost i entuzijazam su bili najbolja preporuka za buduće studente da ozbiljno razmisle o mogućnosti studiranja na Šumarskom fakultetu.
U saradnji sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Beogradski sajam je organizovao Okrugli sto: DOPRINOS ŠUMOVITOSTI SRBIJE KROZ PROJEKAT „JEDNO DRVO ZA JEDNOG RATNIKA“ – AKTUELNO STANJE, RESOCIJALIZACIJA, INKLUZIJA I ZAŠTITA POŠUMLJENIH PODRUČJA.

Glavna aktivnost na projektu „JEDNO DRVO ZA JEDNOG RATNIKA“ je sadnja šumskih sadnica za svaku srpsku žrtvu u Prvom svetskom ratu. Predviđeno je da se u toku pet godina posadi milion i trista hiljada sadnica. Strateški partneri na projektu – Javno preduzeće za gazdovanje šumama „Srbijašume“ i Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu vrše odabir lokacija za pošumljavanje dajući prednost lokalitetima vezanim za Prvi svetski rat. Radnu snagu u pošumljavanju obezbeđuje Ministarstvo pravde Republike Srbije, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija kroz angažovanje lica lišenih slobode. Obezbeđena je medijska podrška i promoviše se društveno odgovorno ponašanje. Okrugli sto je pružio uvid u dosadašnju realizaciju projekta i značaj novih zasada u kontekstu strategije pošumljavanja. Posebno je naglašena društvena odgovornost, inkluzija, reintegracija i resocijalizacija osoba na izvršenju krivičnih sankcija.

Učesnici Okruglog stola su bili: dr Stevović Milan, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde; dr Predrag Aleksić, direktor; Gordana Jančić, izvršni direktor; Zvonimir Baković, dipl. inž. šum.- master, J.P. „Srbijašume“, rukovodilac projekta; prof. dr Ratko Ristić, dekan, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet;  prof. dr Vera Rajović, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet i Ivona Pantelić, dipl. inž. pejz. arh., koordinator projekta. Uvodno predavanje je održala i bila moderator Okruglog stola prof. dr Milka Glavendekić. Studenti Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu su prisustvovali i učestvovali u diskusiji na Okruglom stolu.