+

Umrežavanje kao krucijalni pokretač razvoja – Sastanak konzorcijuma FORESDA u Beogradu

28/11/18

Trodnevni sastanak konzorcijuma FORESDA, koji je početkom novembra održan na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, naglasio je važnost inovacija vezanih za razvoj malih i srednjih preduzeća. To je takođe bila prilika da se provere prvi rezultati pilot projekta vezani za koncept oscilatornog sušenja rezane građe. Jedna od aktivnosti u okviru ovog sastanka bila je i poseta Beogradskom sajamu namještaja, koji je u posljednjih nekoliko godina postao jedan od najvažnijih sajmova nameštaja u regionu jugoistočne Evrope. Sastanak je, takođe, pružilo mogućnost interakcije sa studentima i upoznavanje sa njihovim projektima, naročito u oblasti dizajna nameštaja.

Oscilatorno sušenje – budućnost sušenja drveta?

Učesnici sastanka su imali priliku da se upoznaju sa pilot projektom koji vode partneri sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a koji se bavi temom oscilatornog sušenja drveta. Cilj ovog pilot projekta je poboljšanje konvencionalnog metoda sušenja rezane građe. Do sada su sprovedena ispitivanja nekoliko različitih režima oscilatornog sušenja na rezanoj građi bukve debljine 38 mm, i dobijeni su veoma pozitivni rezultati po pitanju skraćenja trajanja procesa sušenja i unapređenja kvaliteta osušene rezane građe. Preliminarni rezultati ispitinja primene oscilatornog režima pri sušenju rezane građe hrasta debljine 25 mm prikazali su skrećenje trajanja procesa sušenja za oko 20% uz sličan kvalitet osušene rezane građe.