+

Uroš Perišić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 803
E-mail: uros.perisic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 130a
Konsultacije:

Uroš Perišić je rođen 1986. godine u Beogradu. Srednju tehničku školu za obradu drveta, unutrašnju dekoraciju i pejzažnu arhitekturu „Drvoart” u Beogradu završio je 2005. godine. Od 2012. do 2015. godine bio je zaposlen kao stručni saradnik u zaštićenom prirodnom dobru „Arboretum Šumarskog fakulteta u Beogradu”. Od 2015. godine zaposlen je kao laborant na Katedri gajenja šuma.