+

02.06.2020. Јавна набавка мале вредности радова бр. 1.3.2/2020 – – Санација пешачких стаза од асфалта у Арборетуму (I фаза), снимање изведеног стања и израда пројекта изведених радова

02/06/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о обустави поступка [pdf]