+

04.02.2020 Отворени поступак јавне набавке број јн: 1.1.4./2020 – гориво за моторна возила и радне машине, за потребе Шумарског факултета у Београду и НН База

04/02/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ПРОМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]

Обавештење о закљученом уговору на  основу оквирног споразума [pdf]