+

04.09.2018. Јавна набавка отворени поступак број ОП 14/2018 – набавка РАДОВА – Градња, реконструкција и санација шумских путева у наставним базама „Мајданпечка домена“ и „Гоч“ за потребе Универзитета у Београду-Шумарског факултета

04/09/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]