+

05.02.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Александра Личића у научно звање научни саветник, са роком од 30 дана

05/02/24

[Извештај комисије]