+

06.07.2020 Јавна набавка мале вредности јн број 1.1.15/20 – НАБАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета

06/07/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]

Обавештење о закљученом уговору на основу оквирног споразума [pdf]