+

08.05.2024. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област: Пејзажна архитектура и хортикултура, са роком од 15 дана.

08/05/24

[Реферат комисије]