+

08.05.2024. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast: Pejzažna arhitektura i hortikultura, sa rokom od 15 dana.

08/05/24

[Referat komisije]