+

10.06.2020. Јавнa набакa мале вредности добара бр 1.1.3/2020 – Набавка лабораторијске опреме – Уређај за испитивање душека према стандарду СРПС ЕН 1957

10/06/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]