+

11.05.2018. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈНП 10/2018 – „Проширење постојећег софтверског подсистема – Модул за финансијско књиговодство“( Обрачун и евиденција ПДВ-а) и услуга одржавање истог

11/05/18

ОБАВЕШТЕЊЕ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]