+

12.02.2019 Jавнa набавka мале вредности услугe штампања и сродне услуге број јн 1/2019 ради закључења оквирног споразума са два понуђача на две године

12/02/19

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу овирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]