+

14.02.2017 ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ добара СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПО ПАРТИЈАМА БР. ЈН 2/2017

14/02/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]
24.02.2017 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ [pdf]

Рок за достављање понудe је 01.03.2017. године, до 10:00 часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана 01.03.2017.године, у 10:30 часова, у просторијама УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ

24.02.2017. Обавештење продужењу рока
24.02.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима
27.02.2017. Одговор на захтев за додатним информацијама/појашњењима

ОДЛУКА О УГОВОРУ

08.03.2017 Одлука о додели уговора ЈНМБ бр.: 02/2017
21.03.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 01-776/4 бр.ЈН: 2-2017