+

17.06.2020. Јавнa набакa мале вредности добара бр. 1.1.17/2020 – Набавка две лиценце за софтвер, програмски пакет за газдовање шумама „Основе 2020“

17/06/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Oдлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]