+

18.06.2019. Јавна набавка мале вредности добара број јн: 9/2019 – гориво за моторна возила и радне машине, за потребе Шумарског факултета у Београду и НН база ради закључења уговора

18/06/19

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]