+

23.03.2019 ЈНП 04/2019 АБсофт пословни софтвер, набавка нових модула информационог система и услуга одржавања-Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

23/03/19

ОБАВЕШТЕЊЕ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Промена техничке спецификације [pdf]

Одлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]