+

23.04.2018 Jавнa набавka мале вредности услуга број 15/2018 ради заклључења оквирног споразума са два понуђача на две године подељену у 3 партије „Сервисирање, радних машинa и возила за Шумарскои факултет“

23/10/18

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавештење о закљученом оквирном споразуму [pdf]