+

25.05.2020. Јавна набавка мале вредности добара бр. 1.1.18/2020 – Набавка лабораторијске опреме – за мерење и испитивање узорака дрвета и земљишта

25/05/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда [pdf]

Oдлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]