+

27.04.2017. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА БРОЈ 6/2017 – НАБАВКУ половне до 20 година старе радне машине (трактора) ИМТ 577 DV са погоном на сва четири точка, снаге до 57 КW са дизел мотором.

27/04/17

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Рок за достављање понудe је до 05.05.2017. године, до 12:00  часова.
Понуде доставити на адресу: ул.Кнеза Вишеслава бр.1, 11 030 Београд

Јавно отварање понудe обавиће се дана  05.05.2017.године, у 12:30 часова, у просторијама  УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, У УЛИЦИ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА БР.1 У БЕОГРАДУ (у Свечаној сали, у приземљу)

Одлука о додели уговора ЈНМВ бр. 6/2017

Одлука о закљученом уговору ЈНМВ бр. 6/2017