+

29.06.2020. Јавна набавка мале вредности добара – набавка GPS уређаја – бр.1.1.15/20-1 Поновљени поступак за партију 2

29/06/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Oдлука о додели уговора [pdf]

Обавештење о закљученом уговору [pdf]