+

30.04.2024. Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet stavlja na uvid javnosti Referat komisije za izbor jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast: Pejzažna arhitektura i hortikultura, sa rokom od 15 dana.

30/04/24

[Referat komisije]