+

30.10.2020. Јавна набавка мале вредности услуга јн број 1.2.3/20 – услуге Одржавања и сервиса радних машина и возила

30/10/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавестење о закљученом оквирном споразуму [pdf]