+

Бранислава Михајловић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 875
Е-маил: branislava.mihajlovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: Лабораторија за мониторинг квалитета земљишта
Консултације:

Бранислава Михајловић је рођена 10. септембра 1973. године у Београду. Основне студије уписала је школске 1992/1993. на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Дипломирала је 1999. године на Одсеку за заштиту од ерозије са просечном оценом током студија је 8,74.
У периоду од 1. 10. 2001. године до 31. 12. 2007. године, била је ангажована на пословима испомоћи при одржавању вежби и колоквијума на наставном предмету Шумска хидрологија. Од 1. 1. 2008. године ради на месту лаборанта у Лабораторији за мониторинг квалитета земљишта, на пословима припреме узорака земљишта и мерења концентрације елемената у земљишту на AAS апарату.