+
Реферати

23.08.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област: Финална пререда дрвета, са роком од 15 дана.

Датум: 23.08.2021 - Категорија: Избори у звања

14.07.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 14.07.2021 - Категорија: Избори у звања

08.06.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за реизбор др Дијане Чортан у научно звање Научни сарадник, са роком од 30 дана.

Датум: 08.06.2021 - Категорија: Избори у звања

07.06.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Нацртна геометрија и геометрија архитектонске форме“, са роком од 15 дана.

Датум: 07.06.2021 - Категорија: Избори у звања

02.06.2021. Универзитет у Београду- Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног асистента за ужу научну област Финална прерада дрвета, са роком од 15 дана.

Датум: 02.06.2021 - Категорија: Избори у звања

25.05.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор MSc Вукашина Рончевића у истраживачко звање истраживач сарадник, са роком од 30 дана

Датум: 25.05.2021 - Категорија: Избори у звања
1 2