+
Јавне набавке

06.07.2020 Јавна набавка мале вредности јн број 1.1.15/20 – НАБАВКА РАЧУНАРА, РАЧУНАРСКЕ И МРЕЖНЕ ОПРЕМЕ за потребе Универзитета у Београду – Шумарског факултета

Датум: 06.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

02.07.2020. Јавна набавка мале вредности услуга број 1.2.1/20 – услуге аутобуског превоза

Датум: 02.07.2020 - Категорија: Јавне набавке

29.06.2020. Јавна набавка мале вредности добара – набавка GPS уређаја – бр.1.1.15/20-1 Поновљени поступак за партију 2

Датум: 29.06.2020 - Категорија: Јавне набавке

29.06.2020. Поновљени поступак Јавна набавка мале вредности радова бр. 1.3.2/2020-1 – Санација пешачких стаза од асфалта у Арборетуму (I фаза), снимање изведеног стања и израда пројекта изведених радова

Датум: 29.06.2020 - Категорија: Јавне набавке

17.06.2020. Јавнa набакa мале вредности добара бр. 1.1.17/2020 – Набавка две лиценце за софтвер, програмски пакет за газдовање шумама „Основе 2020“

Датум: 17.06.2020 - Категорија: Јавне набавке

15.06.2020. Јавнa набакa мале вредности добара бр 1.1.16/2020 – Средстава и опреме за личну заштиту по партијама за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

Датум: 15.06.2020 - Категорија: Јавне набавке
1 2 3 4 5 15