+

08.12.2020. Јавна набавка мале вредности добара број 1.1.12/20 – набавка резервних делова за возила, возила у производњи, радне машине и остали резервни делови за Универзитет у Београду Шумарски факултет и ННБ-е

08/12/20

ЈАВНИ ПОЗИВ [pdf]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА [pdf]

Одлука о закључењу оквирног споразума [pdf]

Обавестење о закљученом оквирном споразуму [pdf]