+

Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day)

02/02/23

Секретаријат Рамсарске конвенције (Конвенција о очувању и одрживом коришћењу влажних подручја од међународног значаја, нарочито као станишта за птице мочварнице) установио је 02. фебруар за Светски дан влажних подручја (World Wetlands Day).

Од укупне територије Републике Србије 0,06% је издвојено као међународно значајна станишта за птице мочварнице – Рамсарска подручја.

На листи Рамсарских подручја су: Обедска бара, Лудашко језеро, Стари Бегеј – Царска бара, Слано копово, Горње Подунавље, Засавица, Лабудово окно, Ковиљско –петроварадински рит, Пештерско поље, Власина и Ђердап – Мала Врбица.

Влажни екосистеми се убрајају и у светски најугроженија станишта, односно сматра се да је 90% светских влажних подручја до данас деградирано или изгубљено.

Очување ових екосистема је од виталног значаја, пре свега, јер представљају станишта за 40% свих биљних и животињских врста на планети Земљи, доприносе квалету вода, смањују утицај ерозионих процеса обала, и акумулирају највеће резерве органског угљеника.

Мото Секретаријата Рамсарске конвенције за 2023. годину је „Време је за рестаурацију влажних подручја”