+

др Александар Анђелковић је добитник награде Привредне коморе Србије и Привредне коморе Београда за Најбоље урађен докторат у школској 2018./2019. и 2019./2020.

24/12/21

У четвртак 23.12.2021. године је одржана додела награда Привредне коморе Србије и Привредне коморе Београда за Најбоље урађен докторат у школској 2018./2019. и 2019./2020. години. Због услова пандемије ова награда се није додељивала током 2020. године, ове 2021. године је традиција, дужа од 50 година, настављена. Међу награђеним лауреатима нашао се и колега др Александар Анђелковић са Шумарског факултета.

Награђени докторат носи назив „Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе“. Одбрањен је на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Ментор на раду био је проф.др Ратко Ристић.