+

Драгомир Грујовић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 855
Е-маил: dragomir.grujovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 80
Консултације:

Рођен је 25. 10. 1961. год. у Куршумлији, где је завршио основну школу и гимназију. Грађевински факултет ‒ Одсек за геодезију уписао је 1981. год., где је дипломирао 1987. год. На Грађевинском факултету Универзитета у Београду одбранио је магистарску тезу 2005. год. После дипломирања био је демонстратор на Одсеку за геодезију Грађевинског факултета. Од 1988. год. радио је на Институту за шумарство и дрвну индустрију у Београду. Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновао је 1990. год., прво у звању асистента-приправника на предмету Геодезија, а затим 1998. год. као стручни сарадник у настави. У звање асистента за ужу научну област Геодезија изабран је 2006. год. Од 2012. год. ради као стручни сарадник.

Област истраживања

Геодезија и ГИС, фотограметрија и даљинска детекција.

Ангажовање у настави

Геодезија и ГИС

Одабрани научни радови

У досадашњем периоду, објавио је више библиографских јединица. Неке од значајнијих су:

  1. Грујовић Д. (2005): Ортофото технологија у функцији уређења руралног подручја, магистарска теза, Грађевински факултет, Универзитет у Београду.
  2. Грујовић Д. (2002): Практикум из Геодезије, Шумарски факултет, Универзитет у Београду.
  3. Stević D., Grujović D. (2016): Primena fuzzy c means klasifikacije vegetacije na multispektralnim satelitskim snimcima, 6. Internacionalni naučno-stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa“, Žabljak, (1605-1611).
  4. Janić M., Djukanović G., Grujović D., Mijić N. (2015): Earthwork volume calculation from Digital Terrain Models, Journal of Industrial Design and Engineering Graphics, Special Issue, Volume 10, (27-30).
  5. Danilović M., Grujović D., Milovanović B., Karić S. (2014): Ocjena modificirane poludeblovne metode listača s dijelovima krošnje, Nova mehanizacija šumarstva,Volume 35, (35-50).
  6. Danilović M., Vorkapić A., Stojnić D., Grujović D. (2014): Use of forest residues in a final cut of reproductive felling. International Conference, 2014.. Proceedings-Natural resources green tehnology sustainable development, 26-28 November, Zagreb, (135-145).
  7. Djekovic V., Letic Lј., Gajic G., Andjelkovic A., Janic M., Grujovic D., Milosevic N. (2013): Fish passages in small stream management, TTEM, Volume 8, N01, (4-12).
  8. Janic М., Grujovic D., Djukanovic G. (2013): Digital Surveying Map as a Basis for Landscape Design Illustrated by the Example of the Botanical Garden in Kragujevac, , Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica“ din Timişoara, Tom 58 (72), Fascicola 1, (105-109).
  9. Djukanovic G., Djordjevic Dj., Janic M., Grujovic D., Matic V.  (2013):  Pencils of Curves of the 4th and 3rd Order Obtained as Harmonic Equivalents of Hyperbolic-Elliptic Pencil of Conics, Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica“ din Timişoara, Tom 58 (72), Fascicola 1, (75-78).
  10. Stević D., Grujović D. (2012): The Analysis Of The Deliblato Sandy Terra In By Means Of The Landsat Images, 4th International Conference Civil Engineering – Science And Practice, 20-24 february, Žabljak, (2263-2268).