+

Друга конференција “Дрвна индустрија и шумарство Србије”

04/04/17

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
организује Другу конференцију

“ДРВНА ИНДУСТРИЈА И ШУМАРСТВО СРБИЈЕ”

7.04.2017. Шумарски факултет Универзитета у Београду – Амфитеатар

Због актуелности и перманентног интересовања шумарске и дрвопрерађивачке јавности у Београду ће се 07. априла 2017. године одржати Друга конференција „Дрвна индустрија и шумарство Србије”. Акценат овогодишње Конференције ће бити Стратегија развоја дрвне и индустрије намештаја. Шумарски факултет организује конференцију у сарадњи са институцијама и највећим предузећима из сектораш умарства и дрвне индустрије. Очекује се долазак високих државних званичника као и више од 200 учесника из Србије и земаља региона.

Организацијом ове конференције Шумарски факултет жели да представи предности и потенцијале шумарског и дрвопрерађивачког сектора, као и индустрије намештаја Србије. Посебна пажња ће се посветити следећим тематским блоковима:

  • Стратегији развоја дрвне и индустрије намештаја до 2022. године;
  • Акционом плану за спровођење стратегије;
  • Улози шумарског сектора у спровођењу стратегије развоја дрвне и индустрије намештаја;
  • Државним подстицајима сектору дрвне индустрије.

Циљ конференције је и да се кроз конструктивни дијалог између учесника расветле проблеми који оптерећују пословање фирми из сектора шумарства и дрвне индустрије, и да се дају смернице за њихово решавање.

Детаљније информације о скупу на:
тел: +381 11 3053-828 или на
email: dis.konferencija@sfb.bg.ac.rs

Пријаву за учеснике можете преузети овде

У име Програмског и Организационог одбора:
Проф. др Здравко Поповић
Проф. др Милан Медаревић
Проф. др Бранко Главоњић
Проф. др Милорад Даниловић