+

Други интеркатедарски састанак у области шумарске генетике, семенарства и расадничарства

26/09/18

Други интеркатедарски састанак наставника, истраживача и сарадника у области шумарске генетике, семенарства и расадничарства одржан је од 6. до 7. септембра 2018. године, у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу. Састанак је други по реду, након иницијалног, који је 2016. године одржан у Бања Луци. Организатори састанка су били Катедра семенарства, расадничарства и пошумаљавања, Шумарског факултета Универзитета у Београду и Одељење за оплемењивање, семенарство и расадничарство, Института за шумарство у Београду.

На састанку је било присутно 26 учесника из 10 институција: две из Хрватске: Шумарски факултет Свеучилишта у Загребу и Хрватски шумарски институт Јастребарско; две из Босне и Херцеговине: Универзитет у Сарајеву-Шумарски факултет и Универзитзет у Бањој Луци-Шумарски факултет; једна из Македоније: Универзитет у Скопљу-Шумарски факултет; две из Словеније: Универзитет у Љубљани-Биотехнички факултет и Гоздарски инштитут Словеније у Љубљани и три из Србије: Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Институт за шумарство у Београду и Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду.

Представници инстутуција су, у петнаестоминутном излагању, представили активности на својим катедрама, одељењима или заводима у следећим областима: шумарска генетика, оплемењивање биљака, конзервација шумских генетичких ресурса, анатомија дрвета, семенарство, расадничарство и пошумљавање. Такође, разговарало се о могућностима аплицирања за заједничке пројекте, размени наставника и сарадника, размени стечених знања и искустава у оквиру постојећих лабораторија, оснивању заједничких огледа и размени биљног материјала. Покренута је иницијатива за подношење апликације за заједнички CEЕPUS програм (Central European Exchange Program for University Studies).

Представљена је истакнута монографија међународног значаја, под насловом „Forests of Southeast Europe under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources“, чији излазак из штампе се очекује 2019. године у издању Springer-a, a настала je као резултат иницијативе покренуте на Првом интеркатедарском састанку. Више информација о монографији може се наћи на сајту: https://www.springer.com/gp/book/9783319952666

Овај скуп је показао да је иницијатива за реактивирање интеркатедарских састанака потпуно оправдана и сврсисходна, те да окупљања треба да постану редовна и наставе се у будућности. Наредни интеркатедарски састанак заказан је за 2020. годину, и одржаће се у Хрватској.