+

Европска ноћ истраживача

10/10/18

Европска ноћ истраживача је догађај посвећен популаризацији науке и учењу кроз забаву. Тринаеста по реду, ове године је одржана 28. септембра од 15 часова до поноћи у двадесет седам земаља укључујући и Србију, а део научне забаве био је и Шумарски факултет са четири поставке на три локације.

Одсек за Шумарство
поставке: „Однос животиња – човек, кроз време и различите културе“ (локација: BIG fashion), „Куцни у дрво“ (локација: галерија науке и технике) и „Шума“ (локација: Инђија)

Ове године студенти су промовисали Одсек за Шумарство и шумарску струку као делатност битну за очување природе са две поставке у Инђији и Београду. Поставка у Инђији је посетиоцима представила котур молике као немог посматрача историјских догађаја и технолошких открића у последњих пар векова људске цивилизације. За најмлађе посетиоце је била организована игра препознавања врста дрвећа на основу котурова који су крили различите занимљиве приче.
Поставка у тржном центру БИГ на Карабурми је посетиоцима дочарала трансформацију лова и његове улоге у људском друштву кроз различите епохе. У циљу промовисања ловства је за посетиоце била организована обука оцењивања ловачких трофеја (јелена и муфлона), као и упознавање са газдовањем овом врстом дивљачи.

Посетиоци који су били у галерији науке и технике САНУ су могли да се упознају са различитим врстама дрвета и завире у унутрашњу грађу лишћара и четинара. Осим прилике да сазнају нешто више о анатомској грађи важнијих врста дрвета, посетиоци су имали прилику да на лицу места погледају разлику између „тврдог“ и „меког“ дрвета. Важност дрвета приказана је са више аспеката, а боље познавање сваког дела његове грађе допринеће већем поштовању и заштити величанственог нам дрвета.

Тим који је ове године представљао одсек за шумарство су студенти: Мирјана Воларев, Сара Крсмановић, Јован Сремчевић и Вук Зорић; истраживач Ивона Керкез и наставници Јована Деветаковић, Душан Јокановић и Вукан Лавадиновић.


Одсек за Пејзажну архитектуру и хортикултуру
поставка: „Завири у вир!”
локација: BIG fashion

Поставка представља интерактивно истраживање, које пружа нова сазнања о Лепенском виру као врло значајном делу културно-историјског наслеђа. Идеја је да се разумевање концепта насеобине оствари кроз основне податке о историјату, начину живота, окружењу, легендама, стварањима.

Циљ је био да прикажемо како су, за разлику од данашњице где природу човек прилагођава себи, насеља стварана и обликована у складу са природом, користећи сваки њен потенцијал.
Интерактивни део поставке је макета која представља симулацију тадашњег начина живота, а коју посетиоци могу самостално да обликују кроз игру користећи се стеченим знањем. Фотографија најпопуларнијег решења је проглашена за победничку и награђена.

Тим који је ове године представљао наш одсек за пејзажну архитектуру су студенти: Марина Газдић, Сандра Митровић, Милица Петровић; и ментори Александар Лисица и Наташа Петковић.


Ноћ истраживача је подржана од стране Европске комисије у оквиру Марија Склодовска-Кири акције, који представља програм Европске Уније за јачање европске истраживачке каријере.