+

Деградација и заштита земљишта

У оквиру обележавања Међународне године земљишта на Шумарском факултету Универзитета у Београду 5. новембра 2015. године одржан је научно стручни скуп под називом „Деградација и заштита земљишта“ у организацији Шумарског факултета и Агенције за заштиту животне средине.
На скупу је изложено девет реферата по позиву који представљају пет димензија концепта безбедности земљишта:
I Капацитет земљишта за производњу и пружање услуга и сервиса екосистема,
II Утицај антропогених активности на стање земљишта,
III i IV Економски изражене услуге земљишта и социјална повезаност,
V Дефинисање политика за безбедност земљишта.
У тематском зборнику „Деградација и заштита земљишта“ представљени су радови изложени на наведеном научно-стручномк скупу.
Тематски зборник можете преузети овде.