+

Уџбеници и формулари

Формулари:

Семестрални лист 50.00
Уверење 50.00
Упут за прикупљање података 20.00
Достава дипломског рада 50.00
Пријава за студентски дом 50.00
Пријава теме дипломског рада 50.00
Испитна пријава 20.00
Уверење 3 15.00
Пријавни лист 100.00
Молба 50.00
Групна испитна пријава 30.00
Индекс 750.00
Уверење мастер 50.00
Уверење докторат 50.00
Уверење за специјалистичке 50.00
Образац 1 – захтев 1 100.00
Образац 2 – захтев 2 100.00
Образац А 50.00
Образац Б 50.00
Жалбе 50.00
ШВ-20 100.00

 

Уџбеници:

Машине и алати за обраду дрвета 1 925.00
Машине и алати за обраду дрвета 2 1140.00
Дендометрија 2000.00
Екскурзиона флора шума Србије 1500.00
Шумарска политика Србије 500.00
Шумарска политика (за фирме) 1000.00
Педологија 710.00
PROCEEDING – зборник радова 950.00
Иверице влакнатице – збирка задатака 220.00
Бујични токови и ерозија 1125.00
Петрографија са геологијом коре распадања 800.00
Економика шумарства 1050.00
Шумарска ентомологија 3000.00
Биологија за полагање пријемног испита – шумарство 870.00
Како да започнете сопствени бизнис 850.00
Типологија шума 860.00
Енглески 475.00
Геодезија 870.00
Економика – практикум 860.00
Практикум из хидрогеологије са геоморфологијом 1000.00
Машине и алати 3 – ректорат 400.00
Шумарска фитофармација – студенти 1300.00
Шумарска фитофармација – фирме 4000.00
Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких ресурса 930.00
Физика за полагање пријемног испита 540.00
Математика за полагање пријемног испита 960.00
Својства дрвета 1325.00
Биологија за полагање пријемног испита (Пејзажна архитектура и еколошки инженјеринг) 935.00
Технологија производње украсних садница 1420.00
Практикум из Економике шумарства 1000.00
Шимарска Фитопатологија 2635.00
Петрографија са геологијом у шумарству 1490.00
Фурнири и слојевите плоче 2370.00
Прерада дрвета на пиланама 2280.00
Лаб. Геотехничка истраживања 1690.00
Водич за студенте 425.00
Организација производње 1075.00
Техничка механика – статика и отпорност 395.00
Шумарска генетика са опл. Биљака – збирка задатака 700.00
Хидрологија бујичних токова 1200.00
Механизација у противерозионим радовима 1295.00
Хемија са радном свеском 890.00
Збирка задатака из математике 1062.00
Практикум из Педологије – шумарство 940.00
Техничка механика – кинематика 468.00
Практикум из Педологије – пејзажна 420.00
Ботаника са практикумом 975.00
Трговина и маркетинг – студенти 2670.00
Практикум из Педологије – фирме 3000.00
Практикум из Основа машинства 700.00
Практикум из Генетике са опл. Биљака 940.00
Предавања из физике 660.00
Финална прерада дрвета 1560.00
Подизање и нењговање зелених површина 1875.00
Савремени противерозиони материјали (скрипта) 330.00
Практикум из Ловства 1835.00
Планирање газдовања шумама 1640.00
Практикум из Типологије шума 1280.00
Пројектовање предузећа за прераду дрвета 1315.00
Вишејезички дендролошки речник 354.00
Хидрологија 118.00
Шумарска географија 177.00
Практикум Техничка механика 230.00
Буква у Србији 3000.00
Немачки језик 118.00
Збирка задатака Бујични токови 118.00
Трговина – маркетинг 177.00
Култура ткива 118.00
Шумарска екоклиматологија 830.00
Енглески језик (шумарство) 1835.00
Практикум из Мелиорације земљишта 1310.00
Хидрогеологија са геоморфологијом 2500.00
Практикум из Семенарства 1235.00
Приручник за полагање пријемног испита из Математике 950.00
Приручник за полагање пријемног испита из Биологије (шумарство) 870.00
Практикум из хидрогеологије са геоморфологијом 1000.00
Практикум из Економике шумарства 1000.00
Шумска екоклиматологија 830.00
Практикум из петрографије 1345.00
Практикум из Механизације у шумарству 845.00
Простор и облик (за полагање пријемног испита) 356.00
Историја вртне уметности 2325.00
Конструкције намештаја и производа од дрвета 1280.00
Трулежнице корена и приданака 920.00
Практикум из Хидротермичке обраде дрвета 900.00
Практикум из Болести украсних биљака 1125.00
Недрвни шумски производи 1585.00
Практикум из педологије (шумарство) 940.00
Практикум из болести украсних биљака 1125.00
Практикум Раст и производност шума 1030.00
Практикум из дендрологије 1070.00
Дендрологија 3600.00
Практикум из гајења шума 2 720.00
Практикум из економике заштите природних ресурса 780.00
Цвећерство 2130.00
Руски језик 1400.00
Испитни задаци из математике 950.00
Својства дрвета – Збирка задатака 1100.00
Пројектовање намештаја и производа од дрвета – реализације 1680.00