+

Увид јавности завршних радова

Увид јавности у докторске дисертације пре одбране на Универзитету у Београду

Докторске дисертације

Докторска дисертација MSc Јелене Урошевић

Докторска дисертација мр Драгана Вујичића

Докторска дисертација дипл.инж. Ирине Стефановић

Докторска дисертација MSc Катарине Лазаревић

Мастер радови

Мастер рад дипл.инж. Катарине Ђурђевић