+

Иван Малушевић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 955
Е-маил: ivan.malusevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 8
Консултације:

Рођен 18. 10. 1974. године у Београду. Дипломирао 2003. године на Шумарском факултету у Београду, на Одсеку за заштиту од ерозије.

Од јуна 2005. до новембра 2006. године радио у Заводу за уређење сливова / Институт за водопривреду „Јарослав Черни”.

Од фебруара 2012. године ради на Шумарском факултету у Београду као стручни сарадник за ужу научну област: Ерозија и конзервација земљишта и вода, на Катедри и при лабораторији за бујице и ерозију.

Мастер рад на тему „Примена ГИС-а у анализи ризика од експлозивних средстава на бујичним сливовима у Србији” одбранио 2015. године и стекао право на назив мастер инжењер шумарства другог степена – master – из области Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Исте године уписао докторске студије на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.

Ужа научна област

Ерозија и конзервација земљишта

Одабрани научни радови

  • Ristic, R., Ljujic, M., Despotovic, J., Aleksic, V., Radic, B., Nikic, Z., Milcanovic, V., Malusevic, I., Radonjic, J. (2013): RESERVOIR SEDIMENTATION AND HYDROLOGICAL EFFECTS OF LAND USE CHANGES-CASE STUDY OF THE EXPERIMENTAL DICINA RIVER WATERSHED.
    http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=N1vLiYLAuuwipzuvufy&product=WOS&UT=WOS%3A000315472400009&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
  • Ristic, R., Radic, B., Trivan, G., Malusevic, I. (2014): ‘’BLUE-GREEN’’ CORRIDORS AS A TOOL FOR EROSION AND STREAM CONTROL IN HIGHLY URBANIZED AREAS – CASE STUDY OF BELGRADE CITY.
    http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?SID=N1vLiYLAuuwipzuvufy&product=WOS&UT=WOS%3A000357968600051&SrcApp=SFX&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&Init=Yes&action=retrieve&SrcAuth=SFX&customersID=SFX&Func=Frame&IsProductCode=Yes&mode=FullRecord
  • Ristic, R., Radic, B., Milcanovic, V., Malusevic, I., Polovina, S. (2015): ZAŠTITA OD EROZIJE KAO PREDUSLOV RAZVOJA SKIJALIŠTA NA STAROJ PLANINI.
    http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0554-19561540001R