+

Изложба „Проналазаштво Београд 2020“

12/03/20

I П О З И В
ЗА УЧЕШЋЕ НА XXXVI МЕЂУНАРОДНУ ИЗЛОЖБУ

„ПРОНАЛАЗАШТВО – БЕОГРАД 2020“
„Предузетништво данас за будућност“
И

V „KUP NАCIЈА МLАDIH INОVАТОRА – BЕОGRАD 2020.“
„Kоrаk pо kоrаk dо krеаtivnе inоvаciје“
05. – 08.MAJA 2020.

Место одржавања: Галерија Етнографског Мусеја, Студентски Трг 13, Београд, Србија.
У Београду се од 05. до 08. маја 2020. године у : Галерији Етнографског Мусеја, Студентски Трг 13, Београд, Србија, одржава XXXVI Међународна изложба проналазака, нових технологија и индустријског дизајна „ПРОНАЛАЗАШТВО – БЕОГРАД 2020“ и у оквиру те Изложбе „В КУП НАЦИЈА МЛАДИХ ИНОВАТОРА – БЕОГРАД 2020.“.
Изложбу припрема и организује Савез проналазача Београда од 1980. године.
Концепција Изложбе са својим богатим садржајем традиционално повећава заинтересованост за учешће великог броја домаћих и страних проналазача, института, факултета, школа и привредних предузећа.
Одржавање Изложбе је место сусрета проналазача са својим решењима и пословних Људи заинтересованих за улагања, производњу и пласман на тржишту.

Садржај и начин презентације на изложби изазива велико интересовање и посећеност. Ова година је посвећена 141 година од рођења Милутина Миланковића, 95-ој години постојања Савеза и XXXVI изложби и 40. години креативног и инвентивног презентовања београдских, српских и светских проналазака, нових технологија и индустријског дизајна. Такође, у назад две године у Србији су проглашене за подстицај предузетништва посебно у нашем случају препознатљиво као иновације и предузетништво. Овим се одаје признање многим иноваторима и ствараоцима који су своје идеје приказујући их јавно, успешно пласирали на тржиште као нове производе, нове технологије или индустријски дизајн. Изузетан и значајан је број проналазача и иноватора који су своје радове скромно, па понекад и срамежЉиво, први пут приказали на овим изложбама да би се, кроз осећај самопоуздања и сигурности у свој таленат, врло брзо развили у изузетне и вредне ствараоце који су од своје креативне идеје створили иновативне производе, нове технологије или дизајнерска решења, а не ретко и иновативне фирме.

И ове године се званично организују презентација идеја младих, кретивних Људи од 14 до 21 године чиме се пружа шанса младима да покажу своје креације, инвентивна решења и идеје на јавним скуповима. ЖеЉа је, дакле, да се на овај начин млади охрабре и подрже на путу „корак по корак“ у реализацији својих решења, почев од идеје па до готовог производа, односно, комерцијално спремног за пласман на тржиште.

Организатор Изложбе, Савез проналазача Београда члан је међународне организације проналазача INTERNATIONAL FEDERATION OF INVENTORS ASSOCIATIONS (IFIA) и очекује, ове године, значајно присуство излагача из земаЉа чланица IFIA. Изложба је као и до сада, у календару међународних изложби промовисана од ИФИА. Уз помоћ ове међународне организације, самостално и на друге начине вредни радови са ове Изложбе, односно ових изложби, такође, су били приказани на еминентним међународним манифестацијама и изложбама.

ПОЗИВАМО производне организације, предузетнике, научно-истраживачке установе, факултете, школе, самосталне проналазаче и друге институције и организације да учествују на овој највећој манифестацији проналазаштва у Београду.
Својим учешћем будите део традиције одржавања Изложбе и искористите јединствену прилику да промовишете и реализујете своју идеју односно, решење.
Очекујемо да информацију о одржавању Изложбе пренесете свим иноваторима и заинтересованима у Вашем окружењу.
Срдачан поздрав,

Председник
Мр. Ђуро Борак, дипл. инж. маш.,
с.р.

Текст I позива и услове учешћа и пријаве можете преузети ОВДЕ.