+

Јасмина Вучетић

Стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама
Телефон: +381 (11) 3053 956
Е-маил: jasmina.vucetic@sfb.bg.a.rs
Кабинет: 91
Консултације:

Рођена је 19.10.1973. године у Београду. Средњу Геодетску школу у Београду, завршила је 1992. године.  Радни однос на Шумарском факултету у Београду, као лаборант на катедри Планирање газдовања шумама, засновала је 1999. године.