+

Јасминка Цвејић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: jcvejic@sbb.rs
Кабинет:
Консултације:

Професорка Јасминка Цвејић је рођена 1947. године у Ријеци, Република Хрватска. На Шумарском факултету Универзитета у Београду, Одсеку за озелењавање насеља је дипломирала 1970. године, магистрирала (1976) и докторирала (1989) са темом „Вредновање рекреационих простора великих градова са посебним освртом на град Београд“. У звање асистента приправника је изабрана на предмету Пројектовање паркова, а 2004. године је изабрана у звање редовног професора на предмету Планирање и уређивање предела.

Била је дугогодишњи шеф Катедре за планирање и пројектовање, председник Већа Одсека за Пејзажну архитектуру и хортикултуру и продекан за науку Шумарског факултета. Учествовала је у извођењу наставе на Географском факултету Универзитета у Београду (Заштита животне средине и Просторно планирање).

Поред уобичајених активности у области образовања пејзажних архитеката, професорка Јасминка Цвејић је била координатор Темпус пројекта (The LENNE Joint European Project – Landscape Education for new neighborhood of Europe) (2002-2009) и координатор CEEPUS пројекта (Central European Exchange Program for University Studies) (2008-2011).

У решавању практичних проблема у планирању и уређењу предела Србије постоји велики опус професорке Јасминке Цвејић из ког се издваја Пројекат „Зелена регулатива Београда“ (2003) у ком је била главни методолог. Руководила је израдом Студије „Типологија предела града Београда за потребе примене Европске конвенције о пределу“ (2008). Била је водећи експерт за израду „Предлога Акционог плана за имплементацију Европске конвенције о пределу у Србији и нацрта Правилника о категоризацији предела Србије“ (2014), финансираног од стране Пројектног фонда за институционални развој (PROFID). Као члан експертског тима учествовала је у изради пројекта „Унапређење капацитета Шумадије и Поморавља за примену Европске конвенције о пределу“ (2015).

У периоду од 2006. до 2016. активно је учествовала на конференцијама и радионицама Европске конвенције о пределу Савета Европе. Аутор и коаутор је великог броја научних и стручних чланака, студија и пројеката који су награђивани националним и међународним признањима. Један је од оснивача и први председник Удружења пејзажних архитеката Србије (1996).

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије

 • Планирање и уређивање предела
 • Пејзажно пројектовање

Мастер студије

 • Културни предео
 • Пејзажни дизајн

Докторске студије

 • Планирање предела

Одабрани научни радови

 1. Cvejić J., Vider V., Prokić S. (2001.): Planiranje predela i zaštita prirode – primeri iz prakse. Zbornik radova „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“. Beograd: Geografski fakultet; Asocijacija prostornih planera, Subotica, Palić, 33-40. COBISS-ID 94443020
 2. Cvejić J., Tutundžić A., Bulatović – Vasiljević N., Teofilović A. (2003): Strategy of Protection, Space Management and Development of Šumadija Upland of the Belgrade Region, Proceedings of International Year of Mountainous Conference: Natural and Socio-Economic Effects of Erosion Control in Mountainous Regions, Faculty of Forestry, Belgrade University, World Association of Soil and Water Conservation, Center for Ecology and Sustainable Development (pg. 447 – 456) Belgrade/Vrujci Spa. ISBN 86-7299-090-0
 3. Teofilović A., Cvejić J., Čavić K., Tutundžić A. (2008): Mapping and Evaluation of Belgrade Biotopes as an Ecological Foundation for Sustainable Planning of the City’s Green Areas System. Proceeding of International Conference, Urban Design & Ecology: International Perspectives, pg.175-179, St. Petersburg, Russia, ISBN/ISSN: 978-5-7422-1849-4.
 4. Вујић. С, Цвејић., Миљановић И., Дражић Д. (2009): Монографија: Пројектовање рекултивације и уређења предела површинских копова. Рударско геолошки факултет, Универзитета у Београду; Академија инжењерских наука Србије, Оделење рударских и геолошких наука, Бероград, ISBN/ISSN: 978-86-7352-225-8(RGF).
 5. Cvejić J., Teofilović A. (2010): Concept of the green spaces system – Belgrade case study. Proceedings of Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning, pg.171 -178, Budapest, Hungary. ISBN 978-964-503-409-3.
 6. Cvejić J., Radulović S., Tutundžić A. (2011) : State and principles of invasive plant species control in some protected nature areas in Belgrade as potential “cores” of the future ecological networks, Congress Proceedings, First Serbian Forestry Congress under slogan Future with Forest ; University of Belgrade, Faculty of Forestry (pg1113-1123). ISSN / ISBN 978-86-7299-071-3
 7. Vujić S., Cvejić J.,  Miljanović I., Petrovski A. (2011):  Project solution for land reclamation and spatial arrangement of the “Srebro” open pit mine at the Fruška Gora National Park.The Journal of Southern African Institute of Mining and metallurgy, Volumen 111, (pg. 365-370). http://www.scielo.org.za/pdf/jsaimm/v111n5/08.pdf
 8. Cvejić J., Radulović S., Tutundžić A., Bobić A. (2013): Potencijali rubne zone Beograda za formiranje multifiunkcionalnog zelenog pojasa grada: savremeni izazovi adaptacije i ublažavanja klimatskih promena, Monografija: Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje III- Kreiranje strategija i obrazaca, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet (str. 95-127).ISBN 978-86-7924-118-4
 9. Cvejić J., Bobić , Teofilović  A,. Tutundžić A., Radulović S. (2011): Adaptacija kompaktnog grada na klimatske promene: primena ekološkog modela u Beogradu.  Monografija: Uticaj klimatskih promena na planiranje i projektovanje II – razvijanje optimalnih modela (83-109) ISBN 978.86.7924-093-4
 10. Radulović S., Bobić A, Cvejić J., Tutundžić A. 2015: Growing Cities in Serbia in the Light of Projected Global Warming: The Situation in Urban Morphological Zones“. Urban Forestry & Urban Greening,  Volume (14) Issue 1, Pages 99-106. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866714001356
 11. Мацура В.,  Стојков Б., Цвејић Ј.,Ђорђевић-Цигановић Ј., Михаљевић В.,  Ференчак М., Куртовић-Фолић Н., Стојановић С., Вуксановић-Мацура З., Милановић Д., Милашиновић Д., (2019) Урбанистичке иновације из Генералног плана 2003: Чување идентитета Београда. Архитектура и урбанизам бр. 49, стр. 40-59, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-6055/2019/0354-60551949040M.pdf