+

Катедра Коришћења шумских ресурса домаћин 8. међународног саветовања „Шумско инжењерство Југоисточне Европе“

24/10/23

У периоду од 10. до 12. октобра 2023. године на Митровцу на Тари одржано је 8. међународно саветовање „Шумско инжењерство Југоисточне Европе“, чији је овогодишњи организатор Катедра Коришћења шумских ресурса са Шумарског факултета из Београда. Учесници Саветовања били су наставници и истраживачи са сродних катедара са шумарских факултета из Скопља, Сарајева, Загреба, Љубљане и Београда, као и представници Универзитета у Београду, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за шуме, ЈПШ „Шуме Републике Српске“, ЈП „Војводинашуме“ и ЈП „Национални парк Тара“, али и представници дистрибутера опреме за шумарство. На Саветовању су презентована актуелна истраживања из области коришћења шума и договорени су правци будуће сарадње.