+

Launch of IFLA Young Professionals’ Advocate Working Group

09/10/17

Young Professionals’ Advocate Working Group, radna grupa mladih profesionalaca, započela je svoje aktivnosti s ciljem stvaranja zajednice i integracije glasa mladih stručnjaka i studenata sa IFLA-om. Vizija YPA je da postane priznato telo mladih profesionalaca koji pruža uspostavljenu međunarodnu mrežu i povezuje svoje članove sa praksama, pojedincima i sličnim misijama u svetu. Za više informacija posetite internet stranicu IFLA Europe.

http://iflaeurope.eu/launch-of-ifla-ioung-professionals-advocate-vorking-group/.