+

Љиљана Вујковић

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: ljiljanav19@gmail.com
Кабинет:
Консултације:

Др Љиљана Вујковић је учествовала у изради, самостално или у тимском раду, преко 170 пројекта пејзажног уређења разних категорија зелених површина за потребе привреде. Овим пројектима решаване су зелене површине од најједноставнијих као што је сквер, преко сложених пројеката унутар градског ткива (реконструкције и новоподигнуте површине) до већих паркова и парк-шума, чиме се постепено дошло до највећег циља у пројек­то­вању оваквих површина, а то је ствара­ње система зеленила. На тај начин је повезан научно-истра­живачки рад у практично применљиве облике делатности. Пројектима је обухваћен већи број места у Србији, Босни, Црној Гори, Македонији, Либији, Алжиру, Ираку, Русији, Република Зеленортска Острва и др.

Сарађује на обогаћивању јединог интернет сајта у Југославији посвећеном  пејзажној архитектури: www.garden.co.yu, са својим  прилозима, идејама и реализацијом представљања паркова Србије.

Учествовала је по позиву у одржавању бројних предавања у оквиру еколошких секција појединих градова (Цетиње, Крушевац), еко-кампова (“Јастребац” и “Копаоник” Горани Србије), на радију 202 и локалном радију и телевизији (Крушевац, Цетиње, Београд, Крагујевац и др.), увек у оквиру струке промовишући начела пејзажне архитектуре.

Велики њен рад је и са студентима: дипломцима и постдипломцима. Много је дипломских радова, који би се могли одмах штампати, а неки од њих су и награђени наградом Привредне коморе. Преко 120 дипломских радова одбрањено је под њеним менторством. Такође, је више од 20 година радила као ментор за полагање стручних испита, а именована је од стране Привредне коморе Србије.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Ангажовање у настави

Основне студије

 • Пројектовање паркова
 • Пројектовање зелених површина
 • Пејзажно пројектовање
 • Историја пејзажне архитектуре

Магистарске студије

 • Планирање зелених површина

Одабрани научни радови

 1. Vujković, (1972): Estetske vrednosti i opšta funkcionalnost zelene površine oko spomenika na Avali u svetlosti šteta od snega iz 1969. Godine, seminarski rad, Šumarski fakultet, Beograd.
 2. Vujković, Lj. (1985): Razvoj javnih zelenih površina u gradovima Srbije od XIX veka do 1914. godine – Vrtna umetnost Jugoslavije, povjesno nasleđe, Zagreb: Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: Centar za povjesne vrtove i razvoj Krajine – Dubrovnik, str. 115-123.
 3. Vujković, Lj. (1988): Istraživanje i planiranje optimalnih sistema zelenih površina u nekim gradovima srednje veli­či­ne u SR Srbiji, doktorska disertacija, Šumarski fakultet, Beograd.
 4. Vujković, (1992): Pejzažna arhitektura – ozelenjavanje gradova, Poglavlje u Monografiji “Šumarstvo i prerada drveta u Srbiji kroz vekove”, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Srbije, Beograd.
 5. Vujković, (1992): Pejzažna arhitektura – ozelenjavanje gradova, Poglavlje u Monografiji “Šumarstvo i prerada drveta u Srbiji kroz vekove”, Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Srbije, Beograd.
 6. Vujković, et O. Marinčić (1998): Park u Sremskoj Kamenici – stanje, funkcionalnost i mogućnost zaštite, Naučni skup “Zaštita prirodne baštine Srbije”, Novi Sad-decembar 1998.god., “Zaštita prirode” br. 50, str.487-495, Beograd.
 7. Vujković, Lj. (2004): Botaničke bašte – značajne institucije za zaštitu biljne raznovrsnosti, Revija Šume br. 82. Beo­grad.
 8. Vujković, , Grujić-Šarčević, D., Živanović-Drageljević, Ž. (1996): Park-šume i šume u Vrnjačkoj Banji – značajan turističko-rekreacioni resurs i potencijal zdrave ekološke sredine, Savetovanje: “Nova strategija u razvoju banjskih i klimatskih mesta u Jugoslaviji”, Soko-Banja, 13-15.6.1996, str. 124-131.
 9. Vujković, , Živanović-Drageljević, Ž., Skočajić, D.(1997): Topčider and Košutnjak – significant historical structures of Belgrade recreation potentials, International Scientific Symposium “50 years of the Faculty of Forestry”, Skopje.
 10. Vujković Lj. (1995): Pejzažna arhitektura – planiranje i projektovanje. Šumarski fakultet, Beograd.
 11. Tehnika projektovanja u pejzažnoj arhitekturi, sa još dva autora: Matilda Nećak, dipl.arh. i mr Vujičić Dragan. Udžbenik je odštampan u toku 2001. godine.
 12. “Dizajn vrta” u saradnji sa dr Ljiljanom Došenović, dipl.pejz.arh., vanrednim profesorom iz Banja Luke, 2014.
 13. Pejzažna kulturna baština Srbije, monografija, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 2018.