+

Милена Жарковић

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 920; +381 (11) 3053 981
Е-маил: milena.zarkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 131; 132
Консултације:

Шумарски факултет, одсек за заштиту од ерозије (дипломирала 2000. године)

Ужа научна област

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине

Ангажовање у настави

Педологија (одсек за Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Пејзажној архитектури и хортикултури)