+

Милица Марчета

Сарадник у високом образовању
Телефон: +381 (11) 3053 938
Е-маил: milica.marceta@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 1
Консултације: понедељак 13:00 -14:00 часова и четвртак 13:00 -14:00 часова

Милица Марчета рођена је 02.10.1985. године у Дрвару. На Економском факултету у Новом Саду дипломирала је 2009. године и тиме стекла звање дипломираног економисте. Мастер студије на Шумарском факултету у Београду, у оквиру катедре Економикe и организацијe шумарства, завршила је 2012. године. Након тога, на истој Катедри Шумарског факултета, уписује докторске студије где је ангажована као сарадник у високом образовању. У досадашњем научно-истраживачком раду има публикованих више од 40 библиографских јединица.

Ужа научна област

Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима

Област истраживања

 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Основи економије
 • Квантитативне методе у економији
 • Тржиште и тржишне институције
 • Трговина и мaркетинг

Одабрани научни радови

Међународне монографије (M10)

 • Abraham E., Chatzopoulou P., Geirdal A., Kyriazopoulos A.P., Labokas J., Magnúsdóttir L., Marčeta M., Keča Lj., Radusiene J., Stoyanova M., Stoyanov N., Vasile D. (2020): NWFP from Understory Plants in Europe, inNon-Wood Forest Products in Europe”, Editors: Vacik H., Hale M., Spiecker H., Pettenella D., Tomé M., BoD – Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany (303–331)
 • Keča Lj., Keča N., Borota D., Marčeta M. (2017): Prospectives of Non-Native Tree Species in Serbia, Advances in GeoEcology 45; M. Zlatić and S. Kostadinov (eds): Soil and water resources protection in the changing environment (150 – 160).

Међународни часописи (M20)

 • Keča Lj., Marčeta M., Božić G., Perić S., Tsvetkov I., Andreassen K., Stijović A., Mandžukovski D., Zlokapa B., Nicolescu V.N. (2019): Non-native tree species: strategies for sustainable management in Europe, International Forestry Review Vol. 21(3), Commonwealth Forestry Association, Shropshire, UK (295-314).
 • Марчета М., Кеча Љ., Лазаревић Д. (2018): Процена ефикасности пословања одабранх предузећа шумарства са подручја Шумадије, Часопис Шумарство 1 – 2, УШИТС, Београд (239 -250).
 • Keča Lj., Marčeta M., Posavec S., Jelić S., Pezdevšek-Malovrh Š. (2017): Market characteristic and cluster analysis of non-wood forest products, Šumarski list, Znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 3–4, (151–162).
 • Keča Lj., Marčeta M. (2015): Export as market component and development perspective of NWFPs sector in part of Serbia, Baltic Forestry, 21 (2), (315-325).
 • Marčeta M., Keča Lj. (2014): Analysis of Sale of Non-Wood Forest Products from Northern Serbia on the Domestic and Foreign Markets, Baltic Forestry, 20(1), (115-130).

Националне монографије (M40)

 • Keča, Lj., Keča N., Marčeta M. (2015): Nedrvni šumski proizvodi, Socio-ekonomski i ekološki aspekti, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, (270).

 Национални часописи (М50)

 • Keča Lj., Marčeta M., Marković A. (2019): Izvoz u kotekstu slobode kretanja roba na tržište Evropske Unije sa posebnim osvrtom na nedrvne šumske proizvode, Glasnik Šumarskog fakulteta 120, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Beograd, Srbija (57-78).
 • Marčeta M., Keča Lj. (2017): Use of Panel Data in Function of Market Research of Non-Wood Forest products in Serbia, Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar. 16(2) (141–149).
 • Keča Lj., Sinđelić M., Marčeta M., Pajić S. (2017): Auctions of the wood on the stump in PE „Srbijašume“, Glasnik šumarskog fakulteta 116 (51-68).
 • Keča Lj., Marić M., Delić S., Marčeta M. (2016): Proizvodni aspekti u poslovanju preduzeća iz sektora šumarstva na području Romanije, Šumarstvo 1-2, (137-150).
 • Keča Lj., Marčeta M., Mladenović D., Jelić S. (2015): The value chain of non-wood forest products as a component of development of forestry sector in part of South Serbia, Bulletin of the Faculty of Forestry 112, (43-58).
 • Marčeta M., Keča Lj., Jelić S. (2014): Perspectives and Possibilities for Development of Rural Areas in Vojvodina Through the Sector of Non-Wood Forest Products, Bulletin UASVM Horticulture, 71(2) (402-407).
 • Marčeta M., Keča Lj., Jelić S. (2014): Zemljišni resurs u funkciji ruralne egzistencije u Srbiji, Časopis Ecologica, 21 (74): (226-232).