+

На одсеку за технологије дрвета започела је обука за рад у програмском пакету Corpus

19/06/23

Уз подршку фирми Tri D Corpus из Хрватске и Sudagent из Србије, прва група студента са Одсека за технологије дрвета започела је обуку за рад у програмском пакету Corpus.

Програм пружа могућности пројектовања плочастог намештаја, израде техничке документације, оптимизације кројења, детаљне калкулације трошкова и извоза у линије за CNC резање, нестинг, бушење, кантовање…

Студенти ће након завршене обуке стећи вештине неопходне за рад у фирмама које се баве прозводњом плочастог намештаја.

Одсек за технологије дрвета тежи да студентима омогући едукације за рад у различитим програмима који унапређују њихове вештине и индивидуална знања у складу са технолошким иновацијама и потребама тржишта.