+

Награђени студенти Одсека за Пејзажну Архитектуру на 27. Салону Урбанизма

19/11/18

У организацији Асоцијације урбаниста Србије, од 8. до 13. новембра у Руми је одржан 27. Међународни салон урбанизма. Салон је годишња смотра актуелних остварења у области урбанистичког планирања и пројектовања. На салону су учествовали аутори из Србије, Црне Горе, Републике Српске, Хрватске, Италије, Мађарске и Швајцарске. Жири је издвојио 132 рада у редовној продукцији и 30 студентских радова.

Шумарски факултет и одсек за Пејзажну архитектуру су представљали радови студената у две категорије (четири рада у категорији Студентских радова и један рад категорији Конкурса). Изложени су и награђени радови следећих студента четврте године основних студија и студената мастер студија:

• студент Урош Петровић и дипл.инж.пејз.арх. Бојана Пупавац под менторством др Невене Васиљевић, ванр. проф., представили су рад под називом „АвалаВело – концепт плана предела уже зоне Авале“
• студенти Каћа Ђорђевић, Алекса Јовановић и Вишња Кнежевић под менторством др Драгане Ћоровић, доцента, и мр Андреје Тутунџић, сарадника у високом образовању, представили су рад под називом „Фиторемедијација“
• дипл. инж.пејз.арх. Милана Мијатовић и маст.инж.пејз.арх. Јована Бошковић под менторством др Милене Вукмировић, доцента, и др Бориса Радића, доцента, представили су рад под називом „Идејно решење уређења раскрснице: Old guide“ (признање Салона)
• маст.инж.пејз.арх. Јована Бошковић под менторством др Невене Васиљевић, ванр. проф., представила је свој мастер рад под називом „Велико ратно острво, језгро зелене инфраструктуре урбаног предела Београда“ (признање Салона )

У категорији Конкурсних радова изложен је и награђен рад чији су аутори маст.инж. Ђорђе Илић, маст.инж Јелена Стојановић, маст.инж. Наташа Петковић, сарадник у настави, др Милена Вукмировић, доцент, представили су рад под називом „Угао заустављања“.
Честитамо учесницима и добитницима признања.