+

Обавештење о радионици 4.0 – DRWO 4.0

01/07/24

Прва радионица на тему: Примена Индустрије 4.0 у индустрији намештаја и производа од дрвета.

Радионица се организује у оквиру међународног пројекта DRWO 4.0 који се бави анализом и отклањањем недостатака у примени Индустрије 4.0 у земљама Дунавске регије.

Поред кратког пресека о тренутној ситуацији у дрвној индустрији Србије, експерти из области Индустрије 4.0 ће учеснике упознати са принципима Индустрије 4.0 и примерима добре праксе у примени савремених IT и других решења, као и могућностима њихове примене у дрвној индустрији.

Радионица ће бити одржана у четвртак 04.07.2024. на Шумарском факултету у Београду.